Početna O nama Naši objekti Cenovnik Kontakt

GALERIJA

BIOHEMIJA HEMATOLOGIJA imunohemija mikrobiologija pcr
   

O NAMA


Zavod za laboratorijsku dijagnostiku "Hexalab" je u decembru 1993. godine osnovala Mr. ph. Mirjana Paunović. Činjenica da je "Hexalab" prva registrovana privatna samostalna biohemijska i mikrobiološka laboratorija za kliničku dijagnostiku u Srbiji, kao da je odredila sve ono što će doći u sledećih 15 godina postojanja, a što se može sažeti u iskaz "uvek prvi":Hexalab

 • prva javna zdravstvena služba koja je pacijente primala tokom celog dana
 • prva laboratorija koja je vrata otvorila i vikendom
 • prva aktivna terenska služba spremna da, u bilo kom trenutku tokom dana, uzme uzorke i dostavi rezultate na zahtevanu adresu
 • prva komercijalna usluga analize tumorskih markera
 • prva praktična primena dijagnostičke PCR laboratorija tehnike u rutinskoj i komercijalnoj laboratorijskoj praksi
 • prvi privatni Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Inovativnost, stručnost, posvećenost i profesionalizam svih zaposlenih, uz striktnu primenu najstrožih standarda i, iznad svega, pouzdanost rezultata, rezultirali su time da više od milion pacijenata svoje poverenje da Hexalabu.

Uspeh "Hexalaba" nije prošao nezapaženo ni van granica naše zemlje. U maju 2004. godine, nakon pregovora obavljenih sa gospodinom Dr G.F. Staber-om, potpisan je Ugovor o otkupu dela osnivačkog udela sa nemačkom kompanijom InterLab GmbH, što predstavlja potvrdu dosadašnjeg dobrog rada, ali i vrlo ozbiljnu garanciju daljeg razvoja "Hexalaba".

- 2006. godine, Hexalab je postao prvi privatni Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, certifikovan prema međunarodnom standardu ISO 9001:2001 Sistem menadžmenta kvalitetom, od strane YUQS-a i IQNET-a.

- 2007. godine, Hexalab je dobio certifikat o akreditaciji za standard ISO/IEC 17025:2006 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS, ranije JUAT).

[vrh strane]

(Istorijat)
Biohemija nekad
U vremenu krize, inflacije i ratova na prostoru bivše SFRJ država nije bila u mogućnosti da primeni, kontinuirano poštuje i usavršava zahtevane standarde i primarne principe rada u laboratorijskoj dijagnostici. Nedostatak sredstava u državnim ustanovama je doveo do toga da pacijenti nisu bili u mogućnosti da dobiju pouzdane rezultate istog dana, što je i lekare onemogućilo da rade svoj posao. Srećom, bilo je onih koji nisu želeli da sede skrštenih ruku. Teško i nesigurno vreme, koje je na neki način i dovelo do potrebe za osnivanjem privatne laboratorije, bitno je uvećalo količinu energije koju su zaposleni u Hexalabu prvih godina ulagali u obezbeđivanje reagenasa i potrošnog materijala, rezervnih delova, održavanje i ispravnost opreme, pa čak u i nabavku benzina ili obezbeđivanje struje i vode. Dešavalo se čak i da se kompletna laboratorija seli četiri puta u periodu od samo godinu dana.

Danas smo sasvim sigurni da nas je upravo borba sa svim ovim poteškoćama učvrstila u želji da istrajemo i u veri da radimo pravu stvar. Želja nam se ispunila, a vera je prerasla u ponos - naša laboratorija od kad je otvorena radi bez prekida i slobodnog dana, uvek otvorenih vrata i pacijentima i našimImunohemija nekad kolegama, uvek spremna i sposobna da u najkraćem roku izda traženi rezultat odgovarajućeg kvaliteta.

Definitivno opredeljenje laboratorije je uvek bilo da prati savremene svetske trendove u oblasti kliničke hemije, mikrobiologije, virusologije i endokrinologije, kao i da u svom radu primenjuje najnovija naučna i stručna saznanja, a u cilju postizanja što kvalitetnijih rezultata. To je značilo uvođenje, razvijanje i striktno poštovanje i primenu principa Dobre laboratorijske prakse, standarda sistema obezbeđenja i upravljanja kvalitetom serije ISO 9001:2001 i standarda za komepetentnost laboratorija za ispitivanje ISO/IEC 17025:2006, kao i svih domaćih, ali i evropskih propisa i normi u zdravstvu i laboratorijskoj delatnosti.
Sve to podrazumeva i kontinuiranu internu i eksternu kontrolu rada i kvaliteta rezultata, čime se obezbeđuje potpuna pouzdanost i verodostojnost rezultata, što je najbolja zaštita interesa korisnika usluga (lekara, ordinacija, klinika...), ali pre i iznad svega – najbolja zaštita zdravlja pacijenata.


[vrh strane]

(Zavod)

Jula 2002. godine, nakon dugogodišnjih napora, rukovodstvo laboratorije "Hexalab" je uspelo da od Republičkog ministarstva zdravlja dobije saglasnost za registraciju prvog privatnog Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, u potpunosti ispunjavajući sve uslove propisane važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i pratećim pravilnicima. Dobijanje naziva "Zavod", bilo je dugoročno opredeljenje, obzirom da je prvi takav zahtev od strane laboratorije podnet nadležnom Ministarstvu još 1995. godine. Time je "Hexalab" postao prvi privatni Zavod za laboratorijsku dijagnostiku u celokupnom zdravstvu Srbije i, tada, Crne Gore.
Osnivačkim aktom Zavoda, kao i Statutom, definisano je da je Zavod "Hexalab" osnovan sa ciljem pružanja zdravstvenih usluga pacijentima, zdravstvenim ustanovama (klinike, bolnice, lečilišta, instituti, zavodi i lekarske ordinacije), preduzećima, drugim pravnim i fizičkim licima, kao i zdravstvenim stručnjacima, u smislu vršenja laboratorijskih biohemijskih, mikrobioloških, kliničko-hemijskih, alergoloških, imunohemijskih, transfuzioloških ispitivanja kao i drugih laboratorijskih ispitivanja na biološkim uzorcima humanog materijala, u dijagnostičke svrhe.

[vrh strane]

(Planovi)

"Hexalab" je danas u mogućnosti da ponudi najširi mogući spektar analiza koje se rade po najsavremenijim, svetski priznatim metodama, sa najkvalitetnijom i najpouzdanijom laboratorijskom opremom vrhunskih proizvođača i sa najkvalitetnijim i najpouzdanijim reagensima istog porekla. U godinama koje su pred nama, "Hexalab" će u partnerstvu sa nemačkom kompanijom «Interlab, GmbH» nastaviti da širi spektar svojih usluga u zdravstvu i veterini, da razvija saradnju sa klinikama, ordinacijama i lekarima, sa osiguravajućim društvima i sistemima privatnog zdravstvenog osiguranja, kao i sa Republičkim Fondom za zdravstvo.
Nastavićemo i da povećavamo broj zaposlenih u srazmeri sa zahtevima pružanja usluga korisnicima, a najveci deo profita – kao i do sada - investiraćemo u unapređenje kapaciteta laboratorije, sa namerom da beogradski i srpski "Hexalab" postaje regionalni centar sistema laboratorija zasnovanih na partnerskim laboratorijama i samostalno razvijenim jedinicama.
Ugovor zaključen sa nemačkim sistemom "Staber und Partners" već omogućava da se u "Hexalabu" izvadi krv i uputi specijalnim transportom u Nemačku i druge referentne internacionalne laboratorije uz promptno dobijanje rezultata analize. Namera nam je da, kao i u svih četrnaest godina od osnivanja, posebnu pažnju posvetimo još strožijim standardima kvaliteta, čijim će ispunjavanjem "Hexalab" dobiti međunarodnu akreditaciju koja će našim pacijentima omogućiti nivo usluge identičan onome koji građani EU dobijaju u najboljim evropskim laboratorijama.

[vrh strane]

(Sadašnjost)

Zavod Hexalab je ovlašćen od strane Ministarstva zdravlja i registrovan na Trgovinskom sudu u Beogradu kao zdravstvena ustanova - Zavod za pružanje usluga koje obuhvataju uzimanje humanih i životinjskih uzoraka za ispitivanje i izvođenje analitičkog testiranja za parametre iz oblasti biohemije, hematologije, mikrobiologije, imunologije, toksikologije, kao i parametreZgrada centralne laboratorije na Voždovcu koagulacije i ispitivanje urina.

Područje delatnosti Zavoda "Hexalab" obuhvata:

 • uzimanje uzoraka i izvršavanje laboratorijskih ispitivanja na uzorcima humanog i životinjskog porekla u dijagnostičke svrhe
 • pružanje usluga terenske službe za uzimanje uzoraka i dostavu rezultata ispitivanja
 • nabavka reagenasa, hemikalija, opreme, rezervnih delova i potrošnih materijala
 • skladištenje i interna distribucija reagenasa, hemikalija, opreme, rezervnih delova i potrošnih materijala
 • stručni i komercijalni marketing i prodaja usluga
 • uvođenje i upravljanje sistemom kvaliteta
 • obuka i dalja stručna edukacija i usavršavanje kadrova unutar laboratorije i van nje, zaposlenih u drugim zdravstvenim ustanovama
 • edukacija i podizanje nivoa zdravstvenog vaspitanja i zdravstvene kulture kod pacijenata i drugih korisnika usluga laboratorije
 • naučna, stručna i ekonomska, tehnička saradnja sa drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama i ekspertima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou u oblasti laboratorijske, medicinske dijagnostike
 • razvoj kompjuterskih, programskih paketa i softvera, kao i razvoj specijalizovanih zdravstvenih informacionih sistema i baza podataka
 • vršenje poslova održavanja i servisiranja u sklopu internih laboratorijskih procesa

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku "Hexalab" trenutno zapošljava oko 100 saradnika svih profila. Od toga je 27 sa visokom stručnom spremom, a njih 67 sa visokom i srednjom stručnom spremom. Preko 60% od ukupnog broja zaposlenih u Zavodu direktno je angažovano na pripremi, izvođenju i kontroli laboratorijskih ispitivanja.
Zavod "Hexalab" sarađuje sa velikim brojem državnih i privatnih zdravstvenih ustanova i ordinacija u Beogradu i širom Srbije, pružajuci ugovorom definisane laboratorijske usluge njihovim pacijentima.
Konferencijska sala Zavoda
Prostorije centralne laboratorije Zavoda "Hexalab", u kojima se vrše sva laboratorijska ispitivanja, nalaze se Ulici Mite Cenića 11, organizovane u namenski adaptiranih 800 m2 sopstvenog prostora.

Pored navedene, centralne lokacije, Zavod svoje usluge uzimanja uzoraka i izdavanja rezultata pruža korisnicima na još osam razlicitih lokacija i to:
1. Vračar, Njegoševa 5/I
2. Novi Beograd, Jurija Gagarina 149 (kod TC Piramida)
3. Banovo brdo, Nikolaja Gogolja 30
4. Stari grad, Palmotićeva 33
5. Surčin, Maršala Tita 3
6. Pančevo, Ulica Oslobođenja 10a
7. Nova Pazova, Njegoševa 27
8. Vrnjačka banja, Cara Dušana 8

Osam sopstvenih vozila za patronažu, sa ekipama vozača i medicinskih radnika, uzimaju uzorke i dostavljaju na kućnu adresu rezultate analiza, pružajuci time usluge terenske službe pacijentima na celoj teritoriji Beograda, Pančeva i Pazove, tokom celog dana. Ove ekipe terenske službe ujedno obezbeđuju transport uzoraka i sa navedenih lokacija u centralnu jedinicu Zavoda, pod neophodnim, propisanim uslovima.

Klijent/server sistemi, distribuirani na pet lokacija u Beogradu i tri van njega, su povezane kablovskim, optičkim i digitalnim vezama sa informacionim sistemom sa centralne lokacije, obezbeđujuci time pouzdanost rada, usklađenost aktivnosti i efikasno izdavanje rezultata pacijentima na lokacijama.

Posedujemo najsavremeniju laboratorijsku opremu renomiranih svetskih proizvođača, potrebnu merno - kontrolnu opremu, kao i vozni park od 11 automobila.

[vrh strane]
 [vrh strane]

 


Copyright © HEXALAB 2008. All Rights Reserved. Web design by Hexalab IT