Hexalab Cenovnik
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku HEXALAB
011/ 309 66 63,  011/ 309 69 80,  060/ 820 28 44
Cenovik važi od 20. januara 2010. godine
 PREGLED URINA
  u - Kvalitativno sa sedimentom 250
  u - Albumini (mikroalbuminurija) 650
  u - Proteini u urinu 490
  u - Elektroforeza proteina 1.185
  u - Klirens fosfora 490
  u - Klirens kreatinina 545
  u - Klirens uree 490
  u - Alfa 1 mikroglobulin 1.390
  u,s - Beta 2 mikroglobulin 1.190
  KOAGULACIJA
  c.b,f.b,p - Protrombinsko vreme 295
  p - aPTT 295
  p - Trombinsko vreme 295
  p - Trombotest 295
  p - D-Dimer 1.720
  Vreme krvavljenja 135
  Vreme koagulacije 135
  p - Fibrinogen 165
 HEMATOLOGIJA
  c.b,f.b - KKS (RBC, WBC, Hgb, Hct, PLT) 250
  c.b,f.b - KKS + LF 300
  f.b - Eritrociti (RBC) 90
  f.b - Leukociti (WBC) 90
  f.b - Hemoglobin (Hgb) 90
  f.b - Hematokrit (Hct) 90
  f.b - Trombociti (PLT) 110
  f.b - Retikulociti 325
  f.b - LEUKOCITARNA FORMULA (DLF) 200
  f.b - Periferni razmaz krvi - bojenje i diferencijacija 740
  f.b - Sedimentacija eritrocita 135
  f.b - Sedimentacija iz prsta 195
  f.b - Krvna grupa i RH faktor 1.350
  s - Detekcija antitela 1.350
  s - Identifikacija antitela 1.860
  s - Određivanje titra RH antitela 1.240
  s - Dir. i indir. COOMBS-ov test 3.740
 BIOHEMIJA
Regulacija šećera u krvi
  s,f.b,u - Glukoza 90
  c.b - Glukoza iz prsta 130
  f.b - HbA1c 850
  s,f.b,u - Opterećenje glukozom 990
  s - C-peptid 950
  s - Insulin 950
Belančevine
  s - Albumini 130
  s - Globulini 130
  s - Proteini 130
  s - Elektroforeza proteina 950
Lipidni status
  s - Holesterol 135
  s - HDL - holesterol 145
  s - LDL - holesterol 145
  s - Trigliceridi 145
  s - Faktor rizika 145
  s - Indeks ateroskleroze 145
  s - APO A1 750
  s - APO B 675
Enzimi
  s - ALT (SGPT) 135
  s - AST (SGOT) 135
  s - Gama - GT 170
  s - Alkalna fosfataza 135
  s - Kisela fosfataza ukupna 170
  s - Kisela fosfataza prostatična 230
  s - CK 230
  s - CK-MB 355
  s - LDH 145
  s - pro-BNP II 2.990
  s,u - Alfa amilaza 395
  s,u - Pankreasna amilaza 390
  s - Lipaza 390
  s - Holinesteraza 610
  s - ACE 1.175
Metabolizam gvožđa
  s - Gvožđe 170
  s - TIBC 190
  s - UIBC 190
  s - Feritin 940
  s - Vitamin B12 990
  s - Folati 990
  s - Transferin 690
  s - Haptoglobin 730
  s - Eritropoetin 3.675
Elektroliti
  s,u - Kalijum 140
  s,u - Natrijum 140
  s,u - Hloridi 140
  s - Magnezijum 175
  s,u - Fosfor 140
  s,u - Kalcijum 140
  s - Bikarbonati 175
  Ostalo
  s,u - Urea 135
  s - BUN 135
  s,u - Kreatinin 135
  s,u - Mokraćna kiselina 130
  s - Ukupni bilirubin 130
  s - Direktni bilirubin 130
  s - Troponin I 1.150
  s - Troponin T 1.150
  s - Mioglobin 1.200
  s - Homocistein 1.980
  s - Vitamin D3 1.900
  IMUNOLOŠKE ANALIZE
  s - ANA 1.050
  s - c-ANCA 1.050
  s - p-ANCA 1.050
  s - Antikardiolipinska At IgG 1.050
  s - Antikardiolipinska At IgM 1.050
  s - IgA 600
  s - IgG 700
  s - IgM 600
  s - IgE ukupni 750
  s,p - C3 550
  s,p - C4 550
  Cirkulišući imuni kompleksi (CIC) 990
  s - IL-6 3.675
  s - Anti CCP 2.100
  ALERGIJE
  s - Alergeni - inhalatorni panel 4.750
  s - Alergeni - nutritivni panel 4.750
  s - Alergeni - pedijatrijski panel 4.750
  OSTALE ANALIZE
  s - ASTO kvantitativno 750
  s - ASTO latex 320
  s - CRP kvantitativno 550
  s - CRP latex 300
  s - RF kvantitativno 550
  s - RF latex 300
  s - Waaler-Rose latex 420
  s - Wassermann test 840
  u - Test na trudnoću 400
  Papanicolaou test 920
  f - Stolica na okultno krvarenje 800
s - Calprotectin 3.900
  HORMONI
  s - Hormon rasta 980
  Tireoidea
  s - T3 495
  s - FT3 570
  s - T4 495
  s - FT4 570
  s - TSH 495
  s - TSH 3. gen 640
  s - hTSH ultra 640
  s - TG (tireoglobulin) 950
  s - Anti TG 950
  s - Anti TPO 950
  s - Anti TSH R At 1.850
  p - PTH 925
  s - Kalcitonin 1.190
  Reproduktivni hormoni
  s - Anti-Mullerian hormon (AMH) 1.950
  s - Estradiol (E2) 690
  s,p - 17 beta Estradiol 1.190
  s - LH 690
  s - FSH 690
  s - Prolaktin 690
  s - Progesteron 790
  s - Testosteron 790
  s - SHBG 1.950
  s - DHEA-S 940
  s - Free Estriol (E3) 1.250
  s - PAPP-A 1.200
  s - Inhibin A 2.090
  s - Inhibin B 2.090
  s - Double test (fBeta HCG + PAPP-A) 2.400
  Adrenalna funkcija
  s - Kortizol 780
  p - ACTH 950
  VIRUSI
  s - Rubella IgG, IgM 2 x 1.140
  s - CMV IgG, IgM 2 x 1.140
  s - HSV 1 IgG, IgM  2 x 1.140
  s - HSV 2 IgG, IgM  2 x 1.140
  s - Varicela Zoster IgG, IgM 2 x 1.190
  s - Epstein - Barr IgG, IgM 2 x 1.190
  s - Adenovirus IgG, IgA 2 x 1.190
  s - Coxsackie IgG, IgM 2 x 1.450
  s - Influenza A IgM 1.190
  s - Influenza B IgM 1.190
  s - HIV COMBO Ag/Ab 1.550
  s - Anti HAV (ukupni) 1.190
  s - Anti HAV IgM 1.190
  s - Anti HCV 1.190
  s - HBsAG 1.150
  s - Anti HBs 1.150
  s - Anti HBc 1.150
  s - Anti HBe 1.150
  s - Toxoplasma IgG, IgM 2 x 1.150
  s - Borrelia burgdorferi IgG, IgM 2 x 1.190
  s - Helicobacter pylori IgG, IgA 2 x 1.000
  s - Chlamydia IgG, IgA 2 x 1.380
  s - Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM 2 x 1.380
  s - Candida IgA, IgG, IgM 3 x 1.380
  s - Echinococcus IgG 1.200
  s - Taenia solium IgG 1.380
  s - Trichinella IgG 1.300
  TUMOR MARKERI
  s - AFP 830
  s - Beta-HCG 790
  s - CEA 800
  s - NSE 1.150
  s - Cyfra 21-1 1.290
  s - CA 125 1.090
  s - CA 15-3 1.090
  s - CA-19-9 1.090
  s - CA 72-4 1.150
  s - Total PSA 780
  s - Free PSA 990
  s - HE4 2.200
  DOA
  u - Amfetamin/Metamfetamin 1.080
  u - Kanabinoidi 1.080
  u - Metaboliti kokaina 1.080
  u - Metadon 1.080
  u - Opijati 1.080
  u - Panel test 10 3.950
  u - Etanol 580
  KONCENTRACIJA LEKOVA
  s - Karbamazepin 1.080
  s - Litijum 1.080
  s - Fenobarbital 1.080
  s - Valproinska kiselina 1.080
  MIKROBIOLOGIJA
  Brisevi
  o Bris grla 440
  o Bris nosa 440
  o Bris jezika 470
  o Bris desni 470
  o Bris oka 495
  o Bris kože 495
  o Otisak kože na demodex 990
  o Nativni preparat na dermatofite 990
  o Bris kože na dermatofite 990
  o Bris uha 495
  o Bris akne 495
  o Bris rane 495
  o Bris dojke 495
  o Bris uretre 495
  o Vaginalni bris 495
  o Cervikalni bris 495
  o Perianalni bris 495
  o Bris Chlamydia Trachomatis 1.500
  o Bris Mycoplasma, Ureaplasma Urealyticum (sa antibiogramom) 2.150
  o Candifast (sa antimikogramom) 1.050
  o Pregled na bakterijsku vaginozu 680
  Ostalo
  o Sputum (ispljuvak) 495
  o Spermokultura 495
  o Urinokultura 475
  o Koprokultura 550
  o Stolica na parazite - helminte 650
  o Stolica na Campylobacter 980
  o Trichomonas vaginalis (dir.prep.) 480
  o Neisseria gonorrhoeae (dir. preparat) 530
  o Hemokultura (aerobno i anaerobno) 2.100
  f - Clostridium difficile toxin A 1.990
  f - Rota/Adeno 1.080
  f - Crypto/Giardia/Entamoeba 3.090
  f - Verotoxin /0157 3.090
  Kontrola sterilnosti i sterilizacije
  o Biološka kontrola sterilizacije 990
  o Kontrola sterilnosti površina i instrumenata 495
  o Kontrola sterilnosti vazduha (krvni agar) 580
  o Kontrola sterilnosti vazduha (Tripton Soya agar) 630
  PCR
  o Toxoplasma Gondii DNA detection (krv) 4.400
  o CMV DNA detection (krv) 4.400
  o HSV type I DNA detection (krv) 4.400
  o HSV type II DNA detection (krv) 4.400
  o Chlamydia trachomatis DNA detection (krv, bris) 3.200
  o Mycobacterium Tuberculosis DNA detection (krv, urin, sputum) 4.400
  o HPV - genotipizacija 9.200
  o HCV RNA kvalitativni test 11.260
  o HCV RNA kvantitativni test 20.200
  o Influenza A (H1N1) 7.950
  POSEBNE USLUGE
  o Vađenje krvi 100
  o Uzimanje genitalnog brisa 210
  o Patronaža 330
  o Dežurstvo 200
  Dežurstvo se naplaćuje subotom od 16:00 do 22:00
  i nedeljom od 07:00 do 20:00
  LEGENDA:
  s - serum
  p - plazma
  u - urin
  f.b - puna krv
  c.b - kapilarna krv
  f - stolica