Početna O nama Naši objekti Cenovnik Kontakt

GALERIJA

BIOHEMIJA HEMATOLOGIJA imunohemija mikrobiologija pcr
   

HEMATOLOŠKA LABORATORIJA

 

 

U našoj hematološkoj laboratoriji možete uraditi kompletnu krvnu sliku (KKS), sa diferencijalnom leukocitarnom formulom (DLF), sedimentaciju eritrocita, analizu retikulocita.

Ceo proces se vrši na sledećim automatskim analizatorima (brojačima):
 

Cell Dyn 1800 i Cell Dyn 3700

ADVIA 120, hematološki analizator

 

Cell Dyn 1800 (Abbott)

• Analizator CD1800 radi kompletnu krvnu sliku sa leukocitarnom formulom. Leukocite deli u tri grupe: granulocite, limfocite i MID (monociti, euzinofili i bazofili).


 

Cell Dyn 3700 (Abbott)

• Analizator CD3700 radi kompletnu krvnu sliku sa diferencijalnom formulom. Leukocite diferencira u pet grupa: segmentirane, limfocite, monocite, eozinofile i bazofile.

• Takođe aparat radi analizu retikulocita i veterinarski paket (KKS sa diferencijalnom formulom).


 

ADVIA 120 hematološki analizator (ADVIA)

• Na njemu se takođe može uraditi kompletna krvna slika sa diferencijalnom formulom i posebno retikulociti.

• Ukoliko vas zanimaju samo neki od parametara (eritrociti, leukociti, hemoglobin, hematokrit ili trombociti) moguće je dobiti i ove rezultate pojedinačno.

 


Za hitne slučajeve rezultati se izdaju u rekordno kratkom roku!!!

 

Hematološki brojač meri broj eritrocita, koncentraciju hemoglobina i srednji volumen eritrocita, broj leukocita, broj trombocita, a izračunava sledeće parametre: HCT, MCH, MCHC.

 • RBC - crvena krvna zrnca - eritrociti
 • HGB - hemoglobin (protein koji ulazi u sastav eritrocita, a koji sadrži gvožđe i transportuje kiseonik u tkiva)
 • MCV (mean cell volume) - srednji volumen eritrocita
 • WBC - bela krvna zrnca
 • PLT - trombociti (krvne pločice)
 • HCT - hematokrit (odnos volumena eritrocita i volumena pune krvi u uzorku)
 • MCH (mean cell hemoglobin content) - srednji sadržaj hemoglobina u eritrocitu
 • MCHC (mean cell hemoglobin concentration) - srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitu

[vrh strane]

 SEDIMENTACIJA ERITROCITA
 

Sedimentacija eritrocita može ukazati na postojanje nekog inflamatornog procesa u organizmu.

Merenje se vrši na automatskom seditejneru BD Sedi-15 (Beckton Dickinson).
  KOAGULACIONI FAKTORI


Koagulacioni faktori se rade na automatskom koagulometru ACL-7000 (IL) i predstavljaju neophodne parametre za svaki operacioni zahvat.

U koagulacione parametre spadaju:

 • PTT
 • aPTT
 • Fibrinogen
 • D-dimer
   
 
 
ACL-7000, automatski koagulometar  

• Takođe, postoji mogućnost da se na istom aparatu urade faktori koagulacije i krvavljenja.


• Analiza D-dimer je našla veliku primenu u dijagnostifikovanju tromboza i praćenju trombolitičke terapije.
Povećane vrednosti d-dimera nalaze se u kliničkim stanjima kao što su tromboza dubokih vena, plućna embolija i diseminovana intravaskularna koagulacija.
 

Protrombinsko vreme iz prsta radimo na našem punktu na Vračaru, Njegoševa 5, radnim danom i subotom od 7-10 h i rezultat je gotov za pet minuta.


Aktuelne cene svih laboratorijskih usluga možete pogledati u našem cenovniku.
[vrh strane]


Copyright © HEXALAB 2008. All Rights Reserved. Web design by Hexalab IT